Maria SPYRAKI : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 53. i 54. Poslovnika, Prilog V. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom i operativnom okviru za europsku e-karticu usluga uvedenu Uredbom....[Uredba o europskoj kartici usluga]....  
- ITRE_AD(2017)601268 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju europske e-kartice usluga i povezanih administrativnih usluga  
- ITRE_AD(2017)601274 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2016.  
- REGI_AD(2015)560844 -  
-
REGI 
MIŠLJENJE o mandatu za trijalog o nacrtu proračuna za 2016.  
- REGI_AD(2015)554854 -  
-
REGI 

Kontakt