• Tom   VANDENKENDELAERE  

Tom VANDENKENDELAERE : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP  
- ECON_AD(2018)628491 -  
-
ECON 
MIŠLJENJE o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije  
- AGRI_AD(2018)625364 -  
-
AGRI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata  
- AGRI_AD(2018)623918 -  
-
AGRI 
MIŠLJENJE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU  
- ECON_AD(2017)608079 -  
-
ECON 
MIŠLJENJE o preporuci Vijeću o predloženom pregovaračkom mandatu za trgovinske pregovore s Australijom  
- AGRI_AD(2017)608141 -  
-
AGRI 
MIŠLJENJE o preporuci Vijeću o predloženom pregovaračkom mandatu za trgovinske pregovore s Novim Zelandom  
- AGRI_AD(2017)608081 -  
-
AGRI 
MIŠLJENJE o provedbi Uredbe (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ  
- EMPL_AD(2016)589123 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o promicanju poduzetništva mladih obrazovanjem i osposobljavanjem  
- EMPL_AD(2015)552089 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o 30. i 31. godišnjem izvješću o praćenju primjene prava EU-a (2012. – 2013.)  
- ENVI_AD(2015)554844 -  
-
ENVI 
MIŠLJENJE o utaji poreza i poreznoj prijevari: izazovi za upravljanje, socijalnu zaštitu i razvoj u zemljama u razvoju  
- ECON_AD(2015)551885 -  
-
ECON