• Tom   VANDENKENDELAERE  

Tom VANDENKENDELAERE : Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) - 8. parlamentarni saziv 

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o uspostavi i promicanju europske putne kartice  
- P8_DCL(2016)0114 - Ne razmatra se  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 43 - 25-01-2017
Pisana izjava o uspostavi dobrovoljnog programa izvrsnosti za digitalno obrazovanje na razini EU-a  
- P8_DCL(2016)0078 - Ne razmatra se  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Marlene MIZZI , Miriam DALLI , Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Roberta METSOLA , Ivo BELET , Tom VANDENKENDELAERE , Esther de LANGE  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 48 - 13-12-2016
Pisana izjava o rješavanju izazova koji proizlaze iz svjetskog indeksa gladi  
- P8_DCL(2016)0013 - Ne razmatra se  
Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA  
Datum otvaranja : 24-02-2016
Datum isteka roka : 24-05-2016
Broj potpisnika : 61 - 25-05-2016
Pisana izjava o europskoj godini poduzetništva  
- P8_DCL(2015)0065 - Ne razmatra se  
Emil RADEV , Antonio TAJANI , Othmar KARAS , Tom VANDENKENDELAERE , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Helga STEVENS , Jonás FERNÁNDEZ , Theresa GRIFFIN , Dita CHARANZOVÁ , Martina DLABAJOVÁ , Jana ŽITŇANSKÁ , Ulla TØRNÆS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Alain LAMASSOURE , Paul RÜBIG , Mariya GABRIEL , Eva MAYDELL  
Datum otvaranja : 11-11-2015
Datum isteka roka : 11-02-2016
Broj potpisnika : 218 - 12-02-2016