Tom VANDENKENDELAERE : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 06-11-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član

Nacionalne stranke 

 • 06-11-2014 / 01-07-2019 : Christen-Democratisch & Vlaams (Belgija)

Zastupnik 

 • 10-11-2014 / 02-06-2015 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini
 • 12-11-2014 / 14-12-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Čilea
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 15-12-2014 / 17-01-2017 : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Australijom i Novim Zelandom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza

Zamjenik 

 • 10-11-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 10-11-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 10-11-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s državama Andske zajednice
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
 • 03-06-2015 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o ocjeni strategije EU-a za mlade 2013. – 2015.  
- EMPL_AD(2016)578457 -  
-
EMPL 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP  
- ECON_AD(2018)628491 -  
-
ECON 
MIŠLJENJE o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije  
- AGRI_AD(2018)625364 -  
-
AGRI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata  
- AGRI_AD(2018)623918 -  
-
AGRI 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Smjernice za politike zapošljavanja država članica (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) NL  
 

. – Ik heb vóór het voorstel gestemd om geen nieuwe extra richtlijnen voor de arbeidsmarkt voor te stellen. Zo behouden we de consistentie met voorgaande jaren.

Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL  
 

. – Ik heb voor dit verslag gestemd omdat deze tekst ervoor zorgt dat de detacheringsregels ook van toepassing zijn op cabotageritten. Dat wil zeggen dat als een buitenlandse truckchauffeur ritten in België uitvoert, hij ook betaald wordt volgens de Belgische lonen.

Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) NL  
 

. – Ik heb voor dit verslag gestemd omdat dit stuk wetgeving de levenskwaliteit van de truckchauffeurs aanzienlijk verbetert. Zo zal de truckchauffeur zijn weekendrust niet meer moeten doorbrengen in zijn vrachtwagen.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o uspostavi i promicanju europske putne kartice  
- P8_DCL(2016)0114 - Ne razmatra se  
Brian HAYES , Patricija ŠULIN , Deirdre CLUNE , Ivo VAJGL , José BLANCO LÓPEZ , Yana TOOM , Dieter-Lebrecht KOCH , Izaskun BILBAO BARANDICA , Claudia ȚAPARDEL , Alberto CIRIO , Tom VANDENKENDELAERE , Roberta METSOLA , Isabella DE MONTE  
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 43 - 25-01-2017
Pisana izjava o uspostavi dobrovoljnog programa izvrsnosti za digitalno obrazovanje na razini EU-a  
- P8_DCL(2016)0078 - Ne razmatra se  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Marlene MIZZI , Miriam DALLI , Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Roberta METSOLA , Ivo BELET , Tom VANDENKENDELAERE , Esther de LANGE  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 48 - 13-12-2016
Pisana izjava o rješavanju izazova koji proizlaze iz svjetskog indeksa gladi  
- P8_DCL(2016)0013 - Ne razmatra se  
Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA  
Datum otvaranja : 24-02-2016
Datum isteka roka : 24-05-2016
Broj potpisnika : 61 - 25-05-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane