Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
 • Članica
 • Belgija Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Datum rođenja: 2. svibnja 1972., Sint-Truiden

Govor(i) na plenarnoj sjednici

565

Stanje u Jemenu (rasprava)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

Stanje Unije (rasprava)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(3)

Stanje u pojasu Gaze i status Jeruzalema (rasprava)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(13)

Zaštita djece migranata (rasprava)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Stanje u pojasu Gaze

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

1

IZVJEŠĆE o privatnim zaštitarskim društvima

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

13

IZVJEŠĆE o odnosima EU-a i NATO-a

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

IZVJEŠĆE o Izvješću Komisije o Kosovu za 2016.

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

IZVJEŠĆE o ženama i njihovoj ulozi u ruralnim područjima

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

IZVJEŠĆE o odnosima EU-a i Tunisa u aktualnom regionalnom kontekstu

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

3

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

AGRI
09-10-2018 AGRI_AD(2018)625318

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području graničnih kontrola te o izmjeni Uredbe (EU) br. 515/2014 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

6

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014

AFET
01-10-2018 AFET_AD(2018)627015

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

MIŠLJENJE o strategiji EU-a i Afrike: poticanje razvoja

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 i (EU) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

MIŠLJENJE o budućnosti odnosa između AKP-a i EU-a nakon 2020.

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Institucijski prijedlozi rezolucija

302

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

NB: Ovaj prijedlog rezolucije dostupan je samo na izvornom jeziku.

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

NB: Ovaj prijedlog rezolucije dostupan je samo na izvornom jeziku.

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

NB: Ovaj prijedlog rezolucije dostupan je samo na izvornom jeziku.

Zajednički prijedlog rezolucije o autonomnim oružanim sustavima

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Zajednički prijedlog rezolucije o Burundiju

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Zajednički prijedlog rezolucije o Somaliji

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Pojedinačni prijedlozi rezolucija

1

Pisana izjava/Pisane izjave

3

Pisana izjava o osobama s Downovim sindromom

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Ne razmatra se

Pojedinosti

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Datum otvaranja : 21-11-2016
Datum isteka roka : 21-02-2017
Broj potpisnika : 69 - 22-02-2017

Pisana izjava o doniranju organa

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Ne razmatra se

Pojedinosti

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Datum otvaranja : 07-03-2016
Datum isteka roka : 07-06-2016
Broj potpisnika : 113 - 08-06-2016

Pisana izjava o sigurnosti zračnog prometa i opasnim letovima vojnih zrakoplova

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Ne razmatra se

Pojedinosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum otvaranja : 05-10-2015
Datum isteka roka : 05-01-2016
Broj potpisnika : 106 - 06-01-2016

Pisana pitanja

146

  European methodology for rules of origin for diamonds

14-09-2018 E-004675/2018 Komisija

  The drought and its impact on farming

23-08-2018 E-004326/2018 Komisija

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Komisija

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Komisija

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Komisija

VP/HR - slučaj dr. Ahmada Reze Djalalija

04-07-2018 P-003698/2018 Komisija

Slučaj dr. Ahmada Reze Djalalija

04-07-2018 E-003697/2018 Vijeće

Usmena pitanja

21

Zastupnička pitanja

4

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017

Praćenje skandala s uvozom mesa iz Brazila

12-04-2017 G-000004/2017

VP/HR - Izraelska politika naseljavanja

27-01-2017 K-000001/2017

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

657

 

Paket strategije javne nabave (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)

04-10-2018

Ik stemde voor een Europese strategie inzake overheidsopdrachten. Bij overheidsuitgaven gefinancierd met belastinggeld is transparantie en eerlijkheid vereist. Het voorstel biedt richtlijnen aan die de lidstaten zou moeten helpen om hun strategische doelstellingen uit te voeren, en dient ter regulatie van de aankoop door de overheid van goederen, diensten of werken. Innovatie is belangrijk, maar hetzelfde geldt voor transparantie en anderzijds ook voor de bevoegdheden van de lidstaten om hun nationaal beleid te voeren.

 

Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss)

04-10-2018

Om criminaliteit binnen en buiten de grenzen tegen te gaan stemde ik voor dit verslag over Eurojust. Het voorstel diende ter duiding dat internationale misdaad een internationale aanpak nodig heeft en verdere harmonisatie tussen de nationale gerechtsinstellingen via onder meer een betere gegevensuitwisseling. Daarnaast haalt het de nood aan voor een verheldering van de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden van het Europees Openbaar Ministerie enerzijds en Eurojust anderzijds. Omdat georganiseerde misdaad alle burgers aangaat, stemde ik voor de voorgestelde hervormingen van Eurojust

 

Uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck)

04-10-2018

Dit verslag wil een betere bestrijding van financiering van georganiseerde misdaad aangaan, via o.a. het witwassen van geld en onwettig contantenverkeer. Het rapport stelt namelijk een vereenvoudiging voor van het rechtskader om deze misdaden aan te pakken. Bijvoorbeeld door het verordeningsproces dat beveelt tot bevriezing of confiscatie van goederen verworven door misdrijven te versnellen, een sterkere rol te geven aan centrale nationale bevoegdheden, en een betere communicatie tussen nationale autoriteiten na te streven. Om te zorgen dat de mensenrechten ten allen tijde gerespecteerd wordt, en er op een efficiënte manier aan misdaadbestrijding gedaan kan worden, stemde ik voor dit voorstel.

 

Slobodan protok neosobnih podataka u Europskoj uniji (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)

04-10-2018

In het digitale tijdperk is het belangrijk om grondig na te denken over gegevensverkeer binnen onze eengemaakte markt ¬— persoonsgebonden of niet. Enerzijds is de soevereiniteit van de lidstaten belangrijk om bepaalde gegevensuitwisseling te beperken, maar anderzijds brengt dit een kostenplaatje met zich mee qua opslag van de data en zouden alle partijen binnen de eengemaakte markt toegang moeten hebben tot niet-persoonsgebonden gegevens, mits een evenwichtig rechtskader in werking is. Het voorstel raadt aan tot een duidelijk, eenvoudig en toegankelijk kader voor gegevensuitwisseling daarom stemde ik voor.

 

Doprinos EU-a obvezujućem instrumentu UN-a za transnacionalne korporacije u pogledu ljudskih prava (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)

04-10-2018

Ik stemde voor bindend VN instrument voor transnationale bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Het voorstel vertrekt van het standpunt dat transnationale bedrijven indirect kunnen bijdragen tot menselijk leed over de grenzen heen, zij het via het in stand houden van kinderarbeid, of via het leveren aan wapens aan betrokken partijen in een conflict. Enerzijds moeten de industrieën beschermd worden, gezien zij de kern van de Europese economie uitmaken, anderzijds moeten we ze ook houden aan hun verplichtingen jegens de mensenrechten.

 

Stanje u Jemenu (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

04-10-2018

In een oorlog zijn alle partijen schuldig aan oorlogsmisdaden. Mijn stem gold de toekomst en veiligheid van de burgers van Jemen. Het rapport roept op tot grotere sociale dialoog en een groter respect voor de mensenrechten, alsook het garanderen dat humanitaire steun ten allen tijde geleverd kan worden aan de behoeftigen. Daarnaast geeft het aan dat blijvende wapenleveringen ¬— ongeacht de bestemming ¬— het conflict enkel kunnen laten voortduren. In protest tegen de inhumane omstandigheden, bracht ik mijn stem uit om het conflict in Jemen te doen stoppen.

 

Borba protiv carinskih prijevara i zaštita vlastitih sredstava EU-a (B8-0400/2018)

04-10-2018

Naar aanleiding van de Britse douanefraudezaak in 2018, stemde ik vandaag voor een voorstel om de douanecapaciteiten te versterken, alsook om verder te onderzoeken hoe douanerechten en -plichten ten allen tijde nagestreefd worden. Enerzijds verkent het voorstel een mogelijke overheveling van douanebestrijding van nationaal naar Europees niveau, anderzijds roept het op tot betere naleving van de douanevereisten door alle lidstaten, ook die lidstaten die niet lid zijn van het Europees Openbaar Ministerie.

 

Usklađivanje i pojednostavnjenje određenih pravila u sustavu PDV-a (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)

03-10-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd dat handelt over de grondbeginselen voor het toekomstige definitieve btw-stelsel. Een toekomstig btw-stelsel moet enerzijds belastingsfraude tegengaan, maar anderzijds ook efficiënt, transparant en toegankelijk zijn voor zowel de gewone burger als bedrijven en ondernemers. Het parlement boog zich over de voorstellen die een aantal vereenvoudigde procedures voor belastingaangifte en grensoverschrijdende btw inhouden. Een soepel systeem is vereist dat efficiënt kan optreden in interne en grensoverschrijdende btw-geschillen en anderzijds fraude tegengaat.

 

PDV: razdoblje primjene mehanizma prijenosa porezne obveze i mehanizma brze reakcije (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen)

03-10-2018

Het verslag behandelt de mogelijkheid voor lidstaten om de verleggingsregeling voor de betaling van btw toe te passen om grootschalige fraude tegen te gaan. Lidstaten die met belastingontduiking of –ontwijking kampen, zouden baat hebben bij een sneller en efficiënt preventie- en bestrijdingsmechanisme. Ik heb gestemd voor dit voorstel om een vereenvoudigde en betere fraudebestrijding over de grenzen heen te bekomen.

 

Administrativna suradnja u području trošarina u vezi sa sadržajem elektroničkog upisnika (A8-0285/2018 - Ivana Maletić)

03-10-2018

Goederenverkeer tussen lidstaten of via een derde lidstaat vereisen een nauwkeurige administratieve samenwerking. Dit is zeker het geval als er een overlapping is betreffende het gebruik van de goederen, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijke consumptie. Daarom stemde ik voor het voorstel aangaande de legale basis voor administratieve samenwerking, alsook de aanbevelingen ten aanzien van de financiering van een dergelijke gecentraliseerde dienst.

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštanska adresa

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel