Stelios KOULOGLOU : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 27-01-2015 / 01-07-2019 : Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice - Član

Nacionalne stranke 

 • 27-01-2015 / 01-07-2019 : Coalition of the Radical Left (Grčka)

Potpredsjednik 

 • 31-03-2015 / 18-01-2017 : Odbor za razvoj
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za razvoj

Zastupnik 

 • 11-02-2015 / 24-02-2015 : Odbor za ustavna pitanja
 • 11-02-2015 / 18-01-2017 : Odbor za promet i turizam
 • 11-02-2015 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Albanije EU-u
 • 25-02-2015 / 30-03-2015 : Odbor za razvoj
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Odbor za razvoj
 • 19-01-2017 / 22-10-2017 : Odbor za promet i turizam
 • 23-10-2017 / 01-07-2019 : Odbor za vanjske poslove

Zamjenik 

 • 10-02-2015 / 18-01-2017 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 10-02-2015 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 10-02-2015 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Korejskim poluotokom
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 17-12-2018 / 01-07-2019 : Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o korupciji i ljudskim pravima u trećim zemljama  
- DEVE_AD(2017)602794 -  
-
DEVE 
MIŠLJENJE o strategiji EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina  
- INTA_AD(2016)585452 -  
-
INTA 
MIŠLJENJE o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge strane  
- DEVE_AD(2016)573194 -  
-
DEVE 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka  
- DEVE_AD(2019)629648 -  
-
DEVE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013  
- DEVE_AD(2018)629605 -  
-
DEVE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla  
- INTA_AD(2018)629606 -  
-
INTA 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Dulja zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Europass: okvir za vještine i kvalifikacije (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) EL  
 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ασχολήθηκε με το θέμα του Europass, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα. Σε μια Ευρώπη όπου η ανεργία συνεχώς αυξάνεται διότι οι χώρες αναγκάζονται να ακολουθούν πολιτικές λιτότητας είναι επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης κάθε μέσου που μπορεί να διευκολύνει την εύρεση εργασίας. Σύμφωνα με την έκθεση και μετά από πρόταση της Επιτροπής, η EUROPASS θα μετασχηματιστεί σε βάση δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης, η οποία θα προάγει τις δυνατότητες των ατόμων που τη χρησιμοποιούν. Σημαντικό είναι ότι προβλέπεται η μη δυνατότητα λήψης αρχείων και η μετάφραση σε όλες τις ευρωπαϊκέ γλώσσες. Για όλα τα παραπάνω και κυρίως για να βοηθήσουμε τους άνεργους νέους σε ένα νέο ξεκίνημα, ψήφισα θετικά την έκθεση.

Program Kreativna Europa (2014. – 2020.) (A8-0369/2017 - Silvia Costa) EL  
 

Η πρόταση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας αφορούσε το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 20140-2020. Το ζητούμενο της συγκεκριμένης έκθεσης ήταν η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ορχήστρας Νέων (EUYO), η οποία αποτελείται από νέους μουσικούς και αρχικά χρηματοδοτήθηκε από την Ένωση για ένα διάστημα τριάντα ετών. Είναι βασικό στοιχείο διάσωσης του πολιτισμού και μέσω αυτού οι νέοι δραστηριοποιούνται περισσότερο στον τομέα την κλασσικής μουσικής και μάλιστα σε ευρωπαϊκό αντί εθνικό επίπεδο. Η έκθεση αναφέρει ότι η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δραστήρια Ευρώπη» αφού πρώτα η Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων αναγνωριστεί ως φορέας που προσδιορίζεται μέσω βασικής πράξης.

Rodna ravnopravnost u trgovinskim sporazumima EU-a (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk) EL  
 

Ψήφισα θετικά την πρόταση της επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλλων, η οποία αφορούσε την ισότητα μεταξύ των δύο φίλων στις εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γυναίκες έχουν αναπτύξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο εμπόριο και μάλιστα είναι πάρα πολλές αυτές που δραστηριοποιούνται σε κλάδους παροχής υπηρεσιών. Η αναφορά τους όμως στις συμφωνίες ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Η παρούσα έκθεση λοιπόν καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποστηρίξει την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου στις εμπορικές συμφωνίες που θα αφορά την ισότητα των φύλλων και ζητά έντονα, νέα μέτρα τα οποία θα εξελίξουν περαιτέρω τη ζωή των γυναικών στο εργασιακό τους περιβάλλον. Έγινε μια εξαιρετική δουλειά σε επίπεδο επιτροπής, από δύο γυναίκες ευρωβουλευτές της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, γεγονός που σε συνδυασμό με τα παραπάνω με οδήγησαν σε θετική ψήφο.

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom 
Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o socijalnom i solidarnom gospodarstvu  
- P8_DCL(2016)0124 - Ne razmatra se  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Datum otvaranja : 30-11-2016
Datum isteka roka : 01-03-2017
Broj potpisnika : 35 - 02-03-2017
Pisana izjava o zatajivanju srca  
- P8_DCL(2016)0110 - Ne razmatra se  
Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN  
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 236 - 25-01-2017
Pisana izjava o uspostavi prakse prodaje hrane i pića po razumnim cijenama u zračnim lukama diljem EU-a  
- P8_DCL(2016)0094 - Ne razmatra se  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Stelios KOULOGLOU , Jozo RADOŠ , Fabio DE MASI , José BLANCO LÓPEZ , Lucy ANDERSON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Merja KYLLÖNEN , Patricija ŠULIN , Marlene MIZZI  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 45 - 13-12-2016

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt