James NICHOLSON : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 13-10-2014 : Europski konzervativci i reformisti - Član
 • 14-10-2014 / 12-12-2016 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva
 • 16-01-2017 / 08-02-2017 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva
 • 09-02-2017 / 04-07-2017 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Europski konzervativci i reformisti - Član
 • 05-07-2017 / 03-07-2018 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Ulster Unionist Party (Ujedinjena Kraljevina)

Potpredsjednik 

 • 11-05-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
 • 14-07-2014 / 13-12-2016 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Meksika
 • 14-07-2014 / 13-12-2016 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini
 • 14-12-2016 / 10-05-2017 : Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN)
 • 16-09-2014 / 18-01-2017 : Odbor za regionalni razvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za regionalni razvoj

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani  
- A8-0046/2014 -  
-
ENVI 

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 
MIŠLJENJE o preporuci Vijeću o predloženom pregovaračkom mandatu za trgovinske pregovore s Novim Zelandom  
- AGRI_AD(2017)608081 -  
-
AGRI 
MIŠLJENJE o inicijativi za učinkovitu uporabu resursa: smanjenje rasipanja hrane, poboljšanje sigurnosti hrane  
- AGRI_AD(2017)595767 -  
-
AGRI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja  
- AGRI_AD(2019)630764 -  
-
AGRI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000  
- AGRI_AD(2018)623916 -  
-
AGRI 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš  
- AGRI_AD(2018)623923 -  
-
AGRI 

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o europskom projektu Med za doručak i Svjetskom danu pčela  
- P8_DCL(2016)0033 - Ne razmatra se  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Datum otvaranja : 11-04-2016
Datum isteka roka : 11-07-2016
Broj potpisnika : 224 - 12-07-2016
Pisana izjava o pristupu slušnim pomagalima  
- P8_DCL(2015)0069 - Ne razmatra se  
Renate SOMMER , Peter LIESE , Ádám KÓSA , Françoise GROSSETÊTE , Giovanni LA VIA , Dame Glenis WILLMOTT , Pavel POC , James NICHOLSON , Stefan ECK , Gesine MEISSNER  
Datum otvaranja : 02-12-2015
Datum isteka roka : 02-03-2016
Broj potpisnika : 87 - 03-03-2016
Pisana izjava o e-zdravstvu  
- P8_DCL(2015)0012 - Ne razmatra se  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Datum otvaranja : 25-03-2015
Datum isteka roka : 25-06-2015
Broj potpisnika : 68 - 07-07-2015

Izjave 

Izjava o financijskim interesima