Ramona STRUGARIU : Početna stranica 

Članica 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Moldove 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta 

Zamjenica 

Odbor za proračunski nadzor 
Odbor za predstavke 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske 

Kontakt