Alex MAYER : Početna stranica 

Članica 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo za odnose sa SAD-om 

Zamjenica 

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt