Wajid KHAN : Početna stranica 

Član 

Odbor za vanjske poslove 
Pododbor za ljudska prava 
Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom 

Zamjenik 

Odbor za proračune 
Pododbor za sigurnost i obranu 
Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt