Nosheena MOBARIK : Početna stranica 

Članica 

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača 
Izaslanstvo za odnose s Japanom 

Zamjenica 

Odbor za ribarstvo 
Odbor za prava žena i jednakost spolova 
Pododbor za ljudska prava 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske 

Kontakt