Jörg MEUTHEN : Početna stranica 

Član 

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Čilea 

Zamjenik 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt