Caroline NAGTEGAAL : Početna stranica 

Potpredsjednica 

Izaslanstvo za odnose s Indijom 

Članica 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 

Zamjenica 

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku 
Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza 

Kontakt