Miroslavs MITROFANOVS : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 05-03-2018 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Član

Nacionalne stranke 

  • 05-03-2018 / 01-07-2019 : Latvijas Krievu savienība (Latvija)

Potpredsjednik 

  • 11-04-2018 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom

Zastupnik 

  • 12-03-2018 / 10-04-2018 : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom
  • 12-03-2018 / 01-07-2019 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  • 12-03-2018 / 01-07-2019 : Odbor za predstavke

Zamjenik 

  • 08-03-2018 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Bjelarusom
  • 08-03-2018 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o provedbi Povelje Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a  
- EMPL_AD(2018)623700 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela  
- EMPL_AD(2018)625383 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o jačanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Europskoj Uniji: 7. izvješće Europske komisije  
- EMPL_AD(2018)617994 -  
-
EMPL 

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Izjave 

Izjava o financijskim interesima