Miroslavs MITROFANOVS : Početna stranica 

Potpredsjednik 

Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom 

Član 

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja 
Odbor za predstavke 

Zamjenik 

Izaslanstvo za odnose s Bjelarusom 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt