Hartmut NASSAUER : 6. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Član
 • 31-08-2004 / 14-11-2006 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Član Predsjedništva
 • 15-11-2006 / 14-02-2007 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Član
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata - Potpredsjednik

Nacionalne stranke 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Njemačka)

Predsjednik 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN)
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN)

Zastupnik 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN)
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Konferencija predsjednika izaslanstava
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za pravna pitanja

Zamjenik 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s Mercosurom
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Južne Azije i Južnoazijskim udruženjem za regionalnu suradnju (SAARC)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
 • 14-03-2007 / 28-03-2007 : Izaslanstvo za odnose s Mercosurom
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION Communication from the Commission: Monitoring report on the state of preparedness for EU membership of Bulgaria EN  
- LIBE_AD(2006)378565 -  
-
LIBE 
OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency and amending Directive 1999/45/EC and Regulation (EC) {on Persistent Organic Pollutants} EN  
- IMCO_AD(2005)357851 -  
-
IMCO 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on the European Parliament response to the Asian tsunami disaster EN  
- P6_DCL(2005)0001 - Ne razmatra se  
Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER  
Datum otvaranja : 10-01-2005
Datum isteka roka : 10-04-2005
Broj potpisnika : 112 - 10-04-2005

Popis nazočnih 
Ova evidencija prisutnosti izvadak je iz zapisnika plenarnih sjednica 6. parlamentarnog saziva. Podaci iz evidencije dostavljaju se samo u informativne svrhe i odnose se na mandat zastupnika u Europskom parlamentu. Radi se o neobrađenim podatcima koji ne uključuju ispravke za opravdanu odsutnost zbog bolesti, rodiljnog/očinskog dopusta, odobrenih poslova u okviru parlamentarnih izaslanstava itd.