Oscar LANCINI : Početna stranica 

Član 

Odbor za međunarodnu trgovinu 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 

Zamjenik 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt