Stefan GEHROLD : Početna stranica 

Član 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 

Zamjenik 

Odbor za razvoj 
Odbor za promet i turizam 
Izaslanstvo za odnose s Panafričkim parlamentom 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt