Pierrette HERZBERGER-FOFANA : Početna stranica 

Potpredsjednica 

Odbor za razvoj 
Izaslanstvo za odnose s Panafričkim parlamentom 

Članica 

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru Cariforuma i EU-a 

Zamjenica 

Odbor za prava žena i jednakost spolova 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 

Kontakt