Marie-Pierre VEDRENNE : Početna stranica 

Potpredsjednica 

Odbor za međunarodnu trgovinu 

Članica 

Odbor za predstavke 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 

Zamjenica 

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru Cariforuma i EU-a 

Kontakt