Radka MAXOVÁ : Početna stranica 

Članica 

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 

Zamjenica 

Odbor za kulturu i obrazovanje 
Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije 

Kontakt