Karen MELCHIOR : Početna stranica 

Članica 

Odbor za pravna pitanja 
Odbor za prava žena i jednakost spolova 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta 

Zamjenica 

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača 
Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN) 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt