Thierry MARIANI : Početna stranica 

Član 

Odbor za vanjske poslove 
Odbor za industriju, istraživanje i energetiku 
Pododbor za ljudska prava 
Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom 
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta 

Zamjenik 

Izaslanstvo za odnose s Bjelarusom 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije 
Izaslanstvo za odnose s Iranom 
Izaslanstvo za odnose s državama južne Azije 
Izaslanstvo za odnose s Korejskim poluotokom 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt