André Jorge DIONÍSIO BRADFORD : 9. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 02-07-2019 / 18-07-2019 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke 

  • 02-07-2019 / 18-07-2019 : Partido Socialista (Portugal)

Zastupnik 

  • 02-07-2019 / 18-07-2019 : Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
  • 02-07-2019 / 18-07-2019 : Odbor za ribarstvo
  • 02-07-2019 / 18-07-2019 : Izaslanstvo za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama

Zamjenik 

  • 02-07-2019 / 18-07-2019 : Odbor za regionalni razvoj
  • 02-07-2019 / 18-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Kanadom

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Potvrda iz kaznene evidencije