Isabel BENJUMEA BENJUMEA : Početna stranica 

Potpredsjednica 

Odbor za regionalni razvoj 

Članica 

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Ukrajine 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta 

Zamjenica 

Odbor za kulturu i obrazovanje 
Odbor za predstavke 
Izaslanstvo za odnose s Japanom 
Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt