Ellie CHOWNS : Početna stranica 

Članica 

Odbor za međunarodnu trgovinu 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru Cariforuma i EU-a 
Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN) 

Zamjenica 

Odbor za razvoj 
Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom 
Izaslanstvo za odnose s Indijom 

Kontakt