Ioannis LAGOS : Početna stranica 

Član 

Odbor za proračune 
Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije 

Zamjenik 

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja 

Kontakt