Athanasios KONSTANTINOU : 9. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 02-07-2019 ... : Nezavisni zastupnici

Nacionalne stranke 

  • 02-07-2019 ... : Popular Association – Golden Dawn (Grčka)

Zastupnik 

  • 02-07-2019 ... : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  • 02-07-2019 ... : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Albanije

Zamjenik 

  • 02-07-2019 ... : Odbor za vanjske poslove

Kontakt