Kyriakos VELOPOULOS : 9. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 02-07-2019 / 06-07-2019 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva

Nacionalne stranke 

  • 02-07-2019 / 06-07-2019 : Elliniki Lusi-Greek Solution (Grčka)

Zastupnik 

  • 02-07-2019 / 06-07-2019 : Odbor za međunarodnu trgovinu
  • 02-07-2019 / 06-07-2019 : Odbor za predstavke

Zamjenik 

  • 02-07-2019 / 06-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izjave 

Izjava o financijskim interesima