Miroslav RADAČOVSKÝ : Početna stranica 

Član 

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja 
Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije 

Zamjenik 

Odbor za vanjske poslove 
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Moldove 

Kontakt