Andrew ENGLAND KERR : Početna stranica 

Član 

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku 
Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom 

Zamjenik 

Pododbor za sigurnost i obranu 

Kontakt