Diana RIBA I GINER : Početna stranica 

Članica 

Odbor za vanjske poslove 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 
Odbor za prava žena i jednakost spolova 
Pododbor za ljudska prava 
Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Meksika 
Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom arapskog Magreba, uključujući Zajedničke parlamentarne odbore EU-a i Maroka, EU-a i Tunisa te EU-a i Alžira 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran 
Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini 

Zamjenica 

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku 
Odbor za kulturu i obrazovanje 
Odbor za predstavke 
Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt