Richard HOWITT
  • Richard
    HOWITT
  • Ujedinjena Kraljevina
  • Datum rođenja: 5. travnja 1961., Reading

Govor(i) na plenarnoj sjednici

129

Strategija EU-a prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma (rasprava)

24-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-24(15)

Strategija EU-a prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma (rasprava) (2)

24-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-24(15)

Tajland, posebice slučaj Andyja Halla

06-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-06(3.3)

Kolumbijski mirovni proces (rasprava)

05-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-05(15)

Stanje u Turskoj (rasprava)

13-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-13(9)

Provedba Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (rasprava)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(6)

Bahrein

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(7.2)

71. zasjedanje Opće skupštine UN-a (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev)

07-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-07(10.1)

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

1

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

1

MIŠLJENJE o provedbi Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom uz poseban osvrt na zaključne napomene Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom

AFET
26-05-2016 AFET_AD(2016)577008

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

3

MIŠLJENJE o prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o pristupanju Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora

AFET
26-10-2016 AFET_AD(2016)589183

MIŠLJENJE o provedbi preporuka Parlamenta iz 2010. o socijalnim i ekološkim standardima, ljudskim pravima i korporativnoj odgovornosti

AFET
13-04-2016 AFET_AD(2016)571491

MIŠLJENJE o privatnom sektoru i razvoju

AFET
24-06-2015 AFET_AD(2015)552030

Institucijski prijedlozi rezolucija

190

Zajednički prijedlog rezolucije o Sudanu

05-10-2016 RC-B8-1062/2016

Zajednički prijedlog rezolucije o Ruandi i slučaju Victoire Ingabire

05-10-2016 RC-B8-1061/2016

Zajednički prijedlog rezolucije o Zimbabveu

14-09-2016 RC-B8-0995/2016

Zajednički prijedlog rezolucije o Filipinima

14-09-2016 RC-B8-0990/2016

Zajednički prijedlog rezolucije o Somaliji

14-09-2016 RC-B8-0989/2016

  Motion for a resolution on Zimbabwe

12-09-2016 B8-1006/2016

NB: Ovaj prijedlog rezolucije dostupan je samo na izvornom jeziku.

  Motion for a resolution on Philippines

12-09-2016 B8-1004/2016

NB: Ovaj prijedlog rezolucije dostupan je samo na izvornom jeziku.

  Motion for a resolution on Somalia

12-09-2016 B8-1003/2016

NB: Ovaj prijedlog rezolucije dostupan je samo na izvornom jeziku.

Pisana izjava/Pisane izjave

1

Pisana izjava o nedostatku odgovarajućih ustanova za skrb o djeci s invaliditetom poslije nastave u Europskoj uniji

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Ne razmatra se

Pojedinosti

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Datum otvaranja : 09-03-2015
Datum isteka roka : 09-06-2015
Broj potpisnika : 175 - 10-06-2015

Pisana pitanja

24

  EU funding for the European Union Youth Orchestra

25-05-2016 E-004178/2016 Komisija

  VP/HR - Andy Hall, EU citizen and human rights defender

17-05-2016 E-004014/2016 Komisija

  VP/HR - Attacks on the LGBTI community in Bangladesh

02-05-2016 E-003710/2016 Komisija

  Epilepsy awareness

15-02-2016 E-001273/2016 Komisija

  Air pollution in the UK

15-02-2016 E-001272/2016 Komisija

  Awareness and diagnosis of fibromyalgia

11-01-2016 E-000125/2016 Komisija

  Ten-T networks

21-12-2015 E-016054/2015 Komisija

  Participation in Horizon 2020 by Israeli companies involved in settlements

21-12-2015 E-016053/2015 Komisija

  Access of persons with disabilities to independent living

30-11-2015 E-015171/2015 Komisija

  Article 19 UN CRPD - Use of European Structural and Investment Funds

26-11-2015 E-015122/2015 Komisija

Usmena pitanja

1

Nova strategija za dobrobit životinja 2016. - 2020.

21-09-2015 O-000105/2015 Komisija