Giles CHICHESTER : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 05-07-2011 : Europski konzervativci i reformisti - Član
 • 06-07-2011 / 30-01-2012 : Europski konzervativci i reformisti - Član Predsjedništva
 • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Europski konzervativci i reformisti - Član

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Ujedinjena Kraljevina)

Potpredsjednik 

 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Europski parlament

Potpredsjednik 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Panafričkim parlamentom

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Odbor za predstavke
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Izaslanstvo za odnose s Panafričkim parlamentom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Republikom Južnom Afrikom
 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Predsjedništvo Parlamenta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za predstavke

Zamjenik 

 • 21-07-2009 / 13-09-2009 : Odbor za predstavke
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Australijom i Novim Zelandom

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o utvrđivanju sjedišta institucija Europske unije  
- PETI_AD(2013)510780 -  
-
PETI 
OPINION on Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe EN  
- ITRE_AD(2013)506024 -  
-
ITRE 
OPINION on improving the delivery of benefits from EU environment measures: building confidence through better knowledge and responsiveness EN  
- PETI_AD(2012)496666 -  
-
PETI 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju i provjeravanju emisija ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa i izvješćivanju o njima te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013  
- ITRE_AD(2014)522868 -  
-
ITRE 
NACRT MIŠLJENJA o stajalištu Vijeća o nacrtu ukupnog proračuna Europske unije za proračunsku godinu 2014.  
- ITRE_AD(2013)519558 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojim se mijenja Direktiva 98/70/EZ o kakvoći benzina i dizelskih goriva i Direktiva 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora  
- ITRE_AD(2013)508012 -  
-
ITRE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane