Christiane TAUBIRA-DELANNON : 4. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza - Članica

Nacionalne stranke 

  • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Energie Radicale (Francuska)

Zastupnik 

  • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Odbor za razvoj i suradnju
  • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Južne Amerike
  • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Izaslanstvo za odnose sa zemljama Južne Amerike
  • 16-01-1997 / 19-09-1997 : Odbor za regionalnu politiku
  • 19-09-1997 / 19-07-1999 : Odbor za kulturu, mladež, obrazovanje i medije

Zamjenica 

  • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Odbor za regionalnu politiku
  • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Odbor za prava žena