Linda McAVAN : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 / 18-04-2019 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 / 18-04-2019 : Labour Party (Ujedinjena Kraljevina)

Predsjednica 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za razvoj
 • 25-01-2017 / 18-04-2019 : Odbor za razvoj

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Odbor za razvoj
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Konferencija predsjednika odbora
 • 14-07-2014 / 18-04-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 18-09-2014 / 18-04-2019 : Izaslanstvo za odnose s Panafričkim parlamentom
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Odbor za razvoj
 • 25-01-2017 / 18-04-2019 : Konferencija predsjednika odbora

Zamjenica 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ribarstvo
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza
 • 19-01-2017 / 18-04-2019 : Odbor za ribarstvo

Glavne parlamentarne aktivnosti 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Nacrtu odluke Vijeća o pristupanju Samoe Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane  
- DEVE_AD(2018)628428 -  
-
DEVE 
MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom  
- DEVE_AD(2018)626670 -  
-
DEVE 
MIŠLJENJE o provedbi instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje sredinom programskog razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020.  
- DEVE_AD(2018)615407 -  
-
DEVE 

Usmena pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Kraća zastupnička pitanja 
Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti kraće zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 130.a Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o nastavku podrške Europske unije iskorjenjivanju dječje paralize  
- P8_DCL(2015)0008 - Postupak zaključen uz potpise većine zastupnika  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Datum otvaranja : 09-03-2015
Datum isteka roka : 09-06-2015
Usvojeno (dana) : 09-06-2015
Popis potpisnika : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Broj potpisnika : 404 - 10-06-2015

Izjave 

Izjava o financijskim interesima