Jiří MAŠTÁLKA : Početna stranica 

Potpredsjednik 

Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Rusije 

Član 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane 
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača 
Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU-u 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta 

Zamjenik 

Odbor za pravna pitanja 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Moldove 
Izaslanstvo za odnose s Parlamentarnom skupštinom NATO-a 

Posljednje aktivnosti 

Transparentni i predvidivi radni uvjeti u Europskoj uniji (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) CS  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Usluge skrbi u EU-u za poboljšanu ravnopravnost spolova (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) CS  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Lajmska bolest (borelioza) (B8-0514/2018) CS  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt