Janusz LEWANDOWSKI : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 53. i 54. Poslovnika, Prilog V. Poslovniku

MIŠLJENJE o pripremi poslijeizborne revizije višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije  
- ITRE_AD(2016)578697 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o pregledu stanja i izazovima u regulaciji financijskih usluga u EU-u: put prema učinkovitijem i djelotvornijem okviru EU-a za financijsku regulaciju i prema uniji tržišta kapitala te njihov utjecaj  
- ITRE_AD(2015)560837 -  
-
ITRE 
MIŠLJENJE o europskim strukturnim i investicijskim fondovima i dobrom ekonomskom upravljanju: smjernice za primjenu članka 23. Uredbe o zajedničkim odredbama  
- BUDG_AD(2015)554917 -  
-
BUDG 

Kontakt