Jacek PROTASIEWICZ : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Poljska)

Predsjednik 

 • 30-09-2009 / 04-06-2012 : Izaslanstvo za odnose s Bjelorusijom

Potpredsjednik 

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Europski parlament

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pododbor za ljudska prava
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Izaslanstvo za odnose s Bjelorusijom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 30-09-2009 / 04-06-2012 : Konferencija predsjednika izaslanstava
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Predsjedništvo Parlamenta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pododbor za ljudska prava
 • 05-06-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Bjelorusijom

Zamjenik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za vanjske poslove
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Ukrajine
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za vanjske poslove
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Posebni odbor za organizirani kriminal, korupciju i pranje novca

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o dodjeli jamstva EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije  
- AFET_AD(2013)514841 -  
-
AFET 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o promicanju socijalne uključenosti i borbi protiv svih oblika diskriminacije na tržištu rada  
- P7_DCL(2014)0009 - Ne razmatra se  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Datum otvaranja : 16-01-2014
Datum isteka roka : 16-04-2014
Broj potpisnika : 75 - 17-04-2014
Pisana izjava o europskoj kartici za osobe s invaliditetom  
- P7_DCL(2013)0008 - Ne razmatra se  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Datum otvaranja : 20-05-2013
Datum isteka roka : 20-08-2013
Broj potpisnika : 347 - 20-08-2013
Pisana izjava on an EU homelessness strategy EN  
- P7_DCL(2010)0061 - Usvojeno  
Britta THOMSEN , Elizabeth LYNNE , Ilda FIGUEIREDO , Karima DELLI , Jacek PROTASIEWICZ  
Datum otvaranja : 06-09-2010
Datum isteka roka : 16-12-2010
Usvojeno (dana) : 16-12-2010
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P7_TA(2010)0499
Broj potpisnika : 391 - 16-12-2010

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Izjave zastupnika o sudjelovanju na manifestacijama koje organiziraju treće strane