• Andrzej   GRZYB  

Andrzej GRZYB : Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) - 7. parlamentarni saziv 

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o istrazi u vezi s automobilskom nesrećom u kojoj je ubijen Oswaldo Payá  
- P7_DCL(2014)0005 - Ne razmatra se  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Datum otvaranja : 13-01-2014
Datum isteka roka : 13-04-2014
Broj potpisnika : 119 - 14-04-2014
Pisana izjava on the possibility to utilise gas from alternative sources in Europe EN  
- P7_DCL(2010)0067 - Ne razmatra se  
Andrzej GRZYB , Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ , Marian-Jean MARINESCU , Paul RÜBIG , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Datum otvaranja : 06-09-2010
Datum isteka roka : 06-12-2010
Broj potpisnika : 125 - 06-12-2010
Pisana izjava on Poland's bid to host the Second Summer Youth Olympic Games in 2014 in Poznań EN  
- P7_DCL(2009)0061 - Ne razmatra se  
Filip KACZMAREK , Andrzej GRZYB , Marek SIWIEC , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Konrad SZYMAŃSKI  
Datum otvaranja : 11-11-2009
Datum isteka roka : 25-02-2010
Broj potpisnika : 51 - 26-02-2010