Andrzej GRZYB : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Polskie Stronnictwo Ludowe (Poljska)

Potpredsjednik 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Pododbor za ljudska prava
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Pododbor za ljudska prava

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Pododbor za ljudska prava
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za vanjske poslove
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Ukrajine
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Pododbor za ljudska prava
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za vanjske poslove

Zamjenik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on Corporate Social Responsibility: promoting society’s interests and a route to sustainable and inclusive recovery EN  
- AFET_AD(2012)496506 -  
-
AFET 
OPINION on Corporate Social Responsibility: accountable, transparent and responsible business behaviour and sustainable growth EN  
- AFET_AD(2012)496505 -  
-
AFET 
OPINION on a new trade policy for Europe under the Europe 2020 strategy EN  
- ITRE_AD(2011)458535 -  
-
ITRE 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ o otkrivanju nefinancijskih i drugih podataka od strane velikih trgovačkih društava i grupa  
- AFET_AD(2013)516784 -  
-
AFET 
OPINION on the implementation and impact of the energy efficiency measures under Cohesion Policy EN  
- ITRE_AD(2013)508006 -  
-
ITRE 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Partnership Instrument for cooperation with third countries EN  
- ITRE_AD(2012)485932 -  
-
ITRE 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o istrazi u vezi s automobilskom nesrećom u kojoj je ubijen Oswaldo Payá  
- P7_DCL(2014)0005 - Ne razmatra se  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Datum otvaranja : 13-01-2014
Datum isteka roka : 13-04-2014
Broj potpisnika : 119 - 14-04-2014
Pisana izjava on the possibility to utilise gas from alternative sources in Europe EN  
- P7_DCL(2010)0067 - Ne razmatra se  
Andrzej GRZYB , Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ , Marian-Jean MARINESCU , Paul RÜBIG , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Datum otvaranja : 06-09-2010
Datum isteka roka : 06-12-2010
Broj potpisnika : 125 - 06-12-2010
Pisana izjava on Poland's bid to host the Second Summer Youth Olympic Games in 2014 in Poznań EN  
- P7_DCL(2009)0061 - Ne razmatra se  
Filip KACZMAREK , Andrzej GRZYB , Marek SIWIEC , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Konrad SZYMAŃSKI  
Datum otvaranja : 11-11-2009
Datum isteka roka : 25-02-2010
Broj potpisnika : 51 - 26-02-2010

Izjave 

Izjava o financijskim interesima