Andrzej GRZYB : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 ... : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 ... : Polskie Stronnictwo Ludowe (Poljska)

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za ljudska prava
 • 14-07-2014 ... : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Moldove
 • 14-07-2014 ... : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta
 • 19-01-2017 ... : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 19-01-2017 ... : Pododbor za ljudska prava
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Posebni odbor za postupak Unije za odobravanje pesticida

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za vanjske poslove
 • 14-07-2014 ... : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske
 • 19-01-2017 ... : Odbor za vanjske poslove
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Posebni odbor za terorizam

Kontakt