David CASA : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 21-05-2013 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član
 • 22-05-2013 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član Predsjedništva

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Zamjenik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Poseban odbor za političke izazove i proračunska sredstva za održivu Europsku uniju nakon 2013.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 194. i članak 162. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 52.a Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 205.a Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 53. i 54. Poslovnika, Prilog V. Poslovniku

MIŠLJENJE o okviru za klimatske i energetske politike 2030.  
- EMPL_AD(2013)519732 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o europskom akcijskom planu za maloprodajni sektor za dobrobit svih sudionika  
- EMPL_AD(2013)516719 -  
-
EMPL 
NACRT MIŠLJENJA o unutarnjem tržištu za usluge: trenutno stanje i sljedeći koraci  
- EMPL_AD(2013)497896 -  
-
EMPL 

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 205.a Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 718/1999 o politici Zajednice u odnosu na kapacitet flote s ciljem promicanja prijevoza unutarnjim plovnim putovima  
- EMPL_AD(2014)524581 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja Europske unije  
- EMPL_AD(2013)513392 -  
-
EMPL 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention and correction of macroeconomic imbalances EN  
- EMPL_AD(2011)454629 -  
-
EMPL 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 133. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o slobodi potlačenih manjina i osoba  
- P7_DCL(2014)0004 - Ne razmatra se  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Datum otvaranja : 13-01-2014
Datum isteka roka : 13-04-2014
Broj potpisnika : 38 - 14-04-2014

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt