David CASA : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 01-07-2014 ... : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Član

Nacionalne stranke 

 • 01-07-2014 ... : Partit Nazzjonalista (Malta)

Zastupnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 14-07-2014 ... : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza
 • 19-01-2017 ... : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 14-03-2018 ... : Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza

Zamjenik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 14-07-2014 ... : Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Turske
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2)
 • 19-01-2017 ... : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Kontakt