David CASA : Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 53. i 54. Poslovnika, Prilog V. Poslovniku

MIŠLJENJE o legitimnim mjerama za zaštitu zviždača koji objavljivanjem povjerljivih podataka trgovačkih društava i javnih tijela djeluju u javnom interesu  
- EMPL_AD(2017)601037 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. - Komisija i izvršne agencije  
- EMPL_AD(2016)571661 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2014.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor  
- EMPL_AD(2016)571662 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2014.  
- EMPL_AD(2016)571663 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2014.  
- EMPL_AD(2016)571664 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja za financijsku godinu 2014.  
- EMPL_AD(2016)571665 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2014.  
- EMPL_AD(2016)571667 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o Europskoj investicijskoj banci (EIB) – Godišnje izvješće za 2013.  
- EMPL_AD(2015)539693 -  
-
EMPL 
MIŠLJENJE o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2013.  
- EMPL_AD(2014)539692 -  
-
EMPL 

Kontakt