David CASA : Pitanja za pisani odgovor (uključujući odgovore) 

Pisana pitanja 
Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 130. Poslovnika, Prilog II. Poslovniku

Kontakt