Lívia JÁRÓKA : 7. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica

Nacionalne stranke 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Mađarska)

Potpredsjednica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova

Zastupnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Indijom
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Zamjenica 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pododbor za ljudska prava
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN)
 • 30-09-2009 / 26-03-2012 : Izaslanstvo za odnose s Korejskim poluotokom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pododbor za ljudska prava
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN)

all-activities 

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici 
Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja 
U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni 
Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja 
Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

OPINION on the situation of fundamental rights in the European Union (2010) EN  
- FEMM_AD(2011)467074 -  
-
FEMM 

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija 
Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja 
Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) 
**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava on establishing a European Day of Remembrance for Victims of the Roma Holocaust EN  
- P7_DCL(2012)0029 - Ne razmatra se  
Lívia JÁRÓKA , Mikael GUSTAFSSON , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Cecilia WIKSTRÖM  
Datum otvaranja : 10-09-2012
Datum isteka roka : 13-12-2012
Broj potpisnika : 160 - 13-12-2012
Pisana izjava on the fight against breast cancer in the European Union EN  
- P7_DCL(2009)0071 - Usvojeno  
Elizabeth LYNNE , Michail TREMOPOULOS , Lívia JÁRÓKA , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG  
Datum otvaranja : 14-12-2009
Datum isteka roka : 25-03-2010
Usvojeno (dana) : 05-05-2010
Usvojen tekst (s popisom potpisnika) : P7_TA(2010)0146
Broj potpisnika : 381 - 25-03-2010

Izjave 

Izjava o financijskim interesima 

Kontakt