Lívia JÁRÓKA : 8. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 15-09-2017 ... : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica

Nacionalne stranke 

  • 15-09-2017 ... : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Mađarska)

Potpredsjednica 

  • 15-11-2017 ... : Europski parlament

Zastupnik 

  • 15-11-2017 ... : Predsjedništvo Parlamenta

Zamjenica 

  • 25-09-2017 ... : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  • 25-09-2017 ... : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
  • 25-09-2017 ... : Odbor za prava žena i jednakost spolova

Kontakt