Lívia JÁRÓKA : 9. parlamentarni saziv 

Klubovi zastupnika 

  • 02-07-2019 ... : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica

Nacionalne stranke 

  • 02-07-2019 ... : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Mađarska)

Potpredsjednica 

  • 02-07-2019 ... : Europski parlament

Zastupnik 

  • 02-07-2019 ... : Predsjedništvo Parlamenta
  • 02-07-2019 ... : Odbor za prava žena i jednakost spolova
  • 02-07-2019 ... : Izaslanstvo za odnose s Panafričkim parlamentom

Zamjenica 

  • 02-07-2019 ... : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Kontakt