Andreas SCHWAB : Životopis 

Izvorna verzija : DE 

Životopis (Za objavljene podatke odgovoran je isključivo zastupnik. )  
Ažurirano: 26/07/2018 

Obrazovanje (akademski nazivi i diplome) 

 • 1992 : maturirao u gimnaziji Alberta Velikog, Rottweil
 • 1993 : studij prava na Sveučilištu Alberta Ludwiga, Freiburg im Breisgau
 • 1995 : Certificat d’études politiques, IEP, Pariz
 • 1999 : prvi državni pravosudni ispit
 • 2000 : magistar prava (mag. iur.), Sveučilište u Walesu
 • 2003 : drugi državni pravosudni ispit

Politička karijera 

Položaj u političkoj stranci ili nacionalnom sindikatu  
 • 2011-2017 : potpredsjednik CDU-a u južnom Badenu
 • 2013-2017 : predsjednik Okružnog saveza CDU-a Schwarzwald-Baar
 • 2017-... : predsjednik CDU-a u južnom Badenu
Položaji u tijelima regionalne uprave  
 • 2002 : radna skupina za konvenciju u Odjelu za europska pitanja Ministarstva savezne zemlje Baden-Württemberg
 • 2003-2004 : pripravnik u Ministarstvu kulture, mladeži i sporta u Stuttgartu, osobni referent ministrice
Položaji u međunarodnoj organizaciji političkih stranaka ili sindikata  
 • 2014-... : potpredsjednik skupine CDU/CSU-a u Europskom parlamentu
Položaji u institucijama EU-a  
 • 2004-... : zastupnik u Europskom parlamentu
 • 2004-... : član Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača; član Odbora za gospodarsku i monetarnu politiku
 • 2007-... : glasnogovornik Kluba zastupnika EPP-a u Europskom parlamentu za politiku unutarnjeg tržišta
 • 2007-... : član predsjedništva Kluba zastupnika EPP-a

Kontakt